Dag Inge

Dag Inge

Dag Inge Bøe - ansvarleg redaktør og førebels einaste skribent i dette audmjuke prosjektet
Bergen